6. Carrer de l’Església i cases segles XVI i XVII

Des de la plaça de la Vila iniciem el recorregut del carrer de l’Església cap al nord.

La casa Sastregener, del segle XVI, fa cantonada a mà esquerra i dóna a la plaça. A mà esquerra, al núm. 9, trobeu la casa Galibern, del segle XIX i d’estil colonial, seu de la Fundació Mascort. Davant per davant, al núm. 14, hi ha el palau Solterra amb una façana d’estil gòtic i renaixentista, seu d’un museu de pintura contemporània. Més amunt es troben diferents cases dels segles XVI i XVII: casa Bataller, al núm. 19, i la casa Seguer, al 31. Hi ha també una casa d’estil colonial, la casa Comas, del segle XIX.

RELACIONAT

1
TOURIST INFORMATION 10-17h
Tourist information : Monday-Friday: 10-17h
Saturday - Sunday - Holidays: 10-14h
Hello! Can we help you?