Les tavernes eren lloc de reunió dels homes, punt de trobada en hores d’esbarjo o quan el temps els privava de fer-se a la mar.
Entre d’altres, hi havia la taverna d’en Marcelino, ca la Gumersilda o cafè dels Republicans. Sovint al pis de baix hi havia la taverna i una botiga i a dalt el cafè; el cafè d’en Mamet n’era un exemple. A les tavernes s’hi podia, a més de beure i menjar, jugar a cartes o cantar havaneres acompanyats d’una guitarra.

RELACIONAT

1
TOURIST INFORMATION 10-17h
Tourist information 10-17h
Hello! Can we help you?