GEGEVENSBESCHERMING

GEGEVENSBESCHERMING

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?
Ajuntament de Torroella de Montgrí, CIF P1721200B, Pl. de la Vila, 1, CP 17257 Tel. 972 75 81 12 – info@torroella-estartit.cat. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPD) via e-mail: dpd@torroella-estartit.cat

Met welk doeleinde verwerken wij persoonsgegevens?
De gemeente moet deze gegevens registreren om ingaande en uitgaande documenten vast te leggen voor wettelijke doeleinden, de handelingen te volgen en de identiteit van de verzendende of ontvangende personen vast te leggen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die nodig is om de handelingen vast te leggen op basis van de procedures die gevolgd dienen te worden. De gegevens worden vernietigd volgens de wettelijke procedure die van toepassing is op overheidsdiensten.

Wat is de legitimiteit van de verwerking van de gegevens?
De gegevens die worden verwerkt zijn nodig om de in- en uitgaande documenten vast te leggen. Zij worden verwerkt volgens de toepasselijke wettelijke verplichtingen en bevoegdheden van overheidsdiensten.

Aan wie worden de gegevens bekend gemaakt?
Uw persoonsgegevens worden, afhankelijk van de procedure of inhoud van de documenten, bekend gemaakt aan andere overheidsdiensten om het onderlinge functioneren van de registers te kunnen garanderen.

Wat zijn de rechten met betrekking tot de gegevensbescherming?
Elk individu beschikt over het recht bevestiging te krijgen of de gemeente zijn/haar persoonsgegevens verwerkt. Belanghebbenden hebben het recht op inzage in hun gegevens, recht op rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, recht op vergetelheid wanneer de gegevens bijvoorbeeld niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij waren verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen belanghebbenden verzoeken om beperking van verwerking van hun gegevens.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Door te schrijven aan Ajuntament de Torroella de Montgrí, CIF P1721200B, Pl. de la Vila, 1, CP 17257 Tel. 972 75 81 12 – info@torroella-estartit.cat
Indien u van mening bent dat uw rechten niet voldoende zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Catalaanse autoriteit voor gegevensbescherming): http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.  U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPD) via e-mailadres: dpd@torroella-estartit.cat

1
Heeft u vragen?
Tourist information : Monday-Friday: 09-20h Saturday - Sunday: 10-20h
Hello! Can we help you?